Thiên Long - Bắc Nam tụ hội anh hùng

Đăng Nhập


#
Nhân vật
Lv
MP
1
iQuangg
109
Võ Đang
2
PhTop
109
Võ Đang
3
Oggy
109
Tiêu Dao
4
BlachMarch
108
Võ Đang
5
Physicx
107
Tiêu Dao
6
ThanhTho
106
Tiêu Dao
7
Lucifer
106
Tiêu Dao
8
Luis
104
Thiên Long
9
ATuLa
103
Tiêu Dao
10
PT
102
Tiêu Dao
Cập nhật lúc 23h hàng ngày.

 

Huớng Dẫn Cách làm Thần Khí cá tính 8x

25-6


- B1 : Anh em đến đại lý gặp NPC Cá Tính Thần Khí để làm thần khí
- B2 : AE vào Shop Thần Khí để mua Thất Tịch Đích Hoa Biện ( số lượng 100 cái ) , Tiên vũ ( số lượng 50 cái )
- B3 : Chọn Thần Khí cá tính muốn đổi ( cần 50 cái Thất Tịch Đích Hoa Biện )
- B4 : Tiến hành Gia Tinh cho Thần Khí ( cần 50 cái Thất Tịch Đích Hoa Biện )
- B5 : Tiến hành tiến cấp cho Thần Khí ( cần 50 cái Tiên vũ )
- B6 : Nếu muốn đc Thần Khí như ý muốn của mình a e tiền hành tẩy thần khí nhé ( cần 20 cái Linh Khí Hoa Biện )

CHÚC AE LÀM THẦN KHÍ THÀNH CÔNG =))Tin tức khác